Półkolonie z Treningiem Umiejętności Społecznych

Półkolonie z Treningiem Umiejętności Społecznych

Półkolonie Rozwijające Umiejętności Społeczne

Wakacje to czas odpoczynku od szkoły i bardzo dobry moment na pracę nad umiejętnościami, które polski system szkolnictwa niestety wciąż pomija w programie nauczania.

Zajęcia obejmować będą:
- trening umiejętności społecznych
- trening umiejętności komunikacyjnych
- umiejętność współpracy w grupie
- metody radzenia sobie z emocjami
- pracę nad przestrzeganiem zasad
- uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
- odreagowanie napięć emocjonalnych
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
- kształtowanie pożądanych nawykówćwiczenia koncentracji uwagi
- rozwijanie umiejętności wnioskowania, logicznego myślenia,
- rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej
- ćwiczenia kreatywnego myślenia

-----------------------------------------------------------------------------------

Półkolonie trwają dwa tygodnie i obejmują 10 spotkań. 

O przystąpiniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym grupę.

Koszt całego cyklu to 1390zł. W cenę wliczony jest obiad.

Zapisy i więcej informacji: 533 355 888

Serdecznie zapraszamy!

Napisz Zadzwoń