Grupy

Trening Umiejętności Rodzicielskich

Zajęcia grupowe dla rodziców, którzy:
- szukają sposobów na nawiązanie głębszych relacji ze swymi dziećmi,
- mają poczucie że dotychczas stosowane metody wychowawcze są mało skuteczne,
- wychowują dzieci z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania.

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności w zakresie:
- komunikacji rodzic
- dziecko rozumienia uczuć i potrzeb dziecka
- identyfikowania sytuacji i zachowań problemowych
- nauki radzenia sobie z trudnymi i agresywnymi zachowaniami
- dostosowywania wymagań i poleceń do możliwości i poziomu rozwoju dziecka
- behawioralnych systemów motywacyjnych wprowadzania zasad i konsekwencji do życia rodzinnego
- metod rozwiązywania konfliktów rodzinnych pomiędzy rodzeństwem

TUR to cykl 3 spotkań po 6h każde, odbywających się w niedziele w g. 15:00 - 21:00. 
Harmonogram spotkań:

1 - 10.11.2019 r.
2 - 24.11.2019 r.
3 - 15.12.2019 r.


Koszt cyklu: 720 zł, drugi rodzic rabat 50%

UWAGA! 
Specjalna oferta dla rodziców dzieci uczęszczających na TUS 50% zniżki!

 

Niektóre z poruszanych tematów na treningu::
 
1. Znajomość poszczególnych faz rozwojowych dziecka
2. Znajomość właściwych postaw rodzicielskich
3. Znajomość właściwych metod wyciągania konsekwencji wobec dziecka/dzieci
4. Umiejętności właściwego ograniczania przywilejów bez krzywdzenia dziecka/dzieci
5. Umiejętności właściwego chwalenia dziecka/dzieci
6. Umiejętności komunikowania się z dzieckiem/dziećmi z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej
7. Umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania uczuć wobec dziecka/dzieci
8. Umiejętności zachęcania dziecka/dzieci do współpracy i pomocy
9. Umiejętności radzenia sobie z agresją u dziecka/dzieci, pokonywaniem złości
10. Umiejętności radzenia sobie z przeciwdziałaniem uzależnieniom u dziecka/dzieci
11. Umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów przedszkolnych/szkolnych i motywowania dziecka do nauki, zdobywania umiejętności, rozwoju zainteresowań
12. Umiejętności twórczego spędzania czasu wolnego z dzieckiem
13. Umiejętności w zakresie zabaw z dzieckiem/dziećmi
 
Udział w treningu doskonali szereg kompetencji z zakresu m.in. inteligencji interpersonalnej (empatii i umiejętności społecznych) oraz inteligencji intraperonalnej (samoświadomości, samoregulacji i motywacji).

Trening Umiejętności Rodzicielskich poprowadzi:

 

Zapisz się - Zapisz się na Trening Umiejętności Rodzicielskich

Napisz Zadzwoń