Zespół


Psycholog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, w trakcie Studiów Podyplomowych z wczesnego nauczania języka angielskiego oraz z logopedii w SKK w Warszawie. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej z psychosomatyką. Absolwetka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz wczesnego nauczania. Posiada Certyfikaty ze szkolenia z Terapii Poznawczo- Behawioralnej, Diagnozy Dyslekcji, Treningu Umiejętności Społecznych, Diagnozy i metod pracy z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera.

Staż jako psycholog kliniczny odbyła na oddziale Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Staż pedagogiczny jako nauczyciel i terapeuta odbyła w Szkołach Prywatnych i Państwowych w Warszawie. Jest w trakcie praktyk z logopedii i wczesnego nauczania języka angielskiego. Od kilku lat pracuje jako terapeuta pedagogiczny z dziećmi i młodzieżą do lat 15 oraz jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.


Zakres specjalizacji:
- terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży do lat 15; zajęcia trwają 45 min

Napisz Zadzwoń